ANLAMLI YANIT

ANLAMLI YANIT
DARZALEX® + standart tedavi ile kombine edildiğinde hızlı ve derin yanıtlar sağlar.1-4

Yanıt oranları

Relaps ve Refrakter hastalarda, DARZALEX® + standart tedavi ile anlamlı yanıtlar.1-6

IMG30
IMG31

Alt grup analizleri

DARZALEX® + standart tedavi kombinasyonu, standart tedaviye kıyasla, aşağıda belirtilen tedavisi güç olarak görülen hastalarda da dahil olmak üzere çeşitli hasta alt gruplarında üstünlüğünü korumaktadır3-10:

 • Önceki tedaviye refrakterlik
 • Yüksek sitogenetik risk
 • Yaşlı hastalar (≥75 yaş)

CR, tam yanıt; DRd, DARZALEX® + lenalidomid/deksametazon; DVd, DARZALEX® + bortezomib/deksametazon; (m)PFS, (medyan) progresyon olmaksızın sağkalım; PR, kısmi yanıt; Rd, lenalidomid + deksametazon; sCR, kesin tam yanıt; Vd, bortezomib + deksametazon; VGPR, çok iyi kısmi yanıt.

REFERANSLAR

 1. Kaufman J.L.et.al. Poster presented at the annual meeting of the American Society of Hematology (ASH 2019):. #1866.
 2. Weisel K.C.et.al Poster presented at the annual meeting of the American Society of Hematology (ASH 2019):. # 3192.
 3. Dimopoulos MA, et al. N EnglJ Med. 2016;375:1319-1331.
 4. Palumbo A, et al. N EnglJ Med. 2016;375:754-766.
 5. Kaufman JL, et al. Poster presented at the annual meeting of the American Society of Clinical Oncology (ASCO); May 31-June 4,2019; Chicago, Illinois, USA. #8038.
 6. Weisel K, et al. Poster presented at the annual meeting of the American Society of Clinical Oncology (ASCO); May 31-June 4,2019; Chicago, Illinois, USA. #8040.
 7. Dimopoulos MA, etal. N EnglJ Med. 2016;375:1319-1331.
 8. Usmani SZ, et al. Blood. 2016,-128:1151. Supplementary information.
 9. Moreau P, et al. Blood. 2016;128:489.
 10. Mateos MV, et al. Blood. 2016;128:1150.

Hazırlama Tarihi: Ocak 2020

CP-97561

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM'a bildirmeleri beklenmektedir.