Yasal Uyarı

Yasal Uyarı ve Kullanım Koşulları

Son Güncelleme: 31.07.2023

Bu Web Sitesi (“Web Sitesi”) işbu “Kullanım Koşulları” ve zaman içinde Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi veya bağlı ortaklıklarından birisi (topluca, “Site Sahibi,” "biz" olarak anılacaktır) tarafından bunun üzerinde yapılabilecek olan değişiklik ve eklentiler kapsamında (topluca “Anlaşma” olarak anılacaktır) size sunulmaktadır. Bu Web Sitesi’ni veya bu Web Sitesi aracılığıyla sunulan diğer hizmetleri ya da içeriği kullanmanız, bu Anlaşma’nın şart ve koşullarını kabul ettiğinizi gösterir ve bu Anlaşma’yı imzalamışsınız gibi uygulanabileceği anlamına gelmektedir. Bu Anlaşma’daki hüküm ve koşulları kabul etmiyorsanız, bu Web Sitesi’ne erişmemenizi veya bu Web Sitesi’ni kullanmamanızı veya buradaki herhangi bir materyali göndermemenizi talep ediyoruz.

Bu Web Sitesi aracılığıyla hangi bilgileri topladığımız ve bunları nasıl kullandığımız ve yönettiğimiz ile ilgili detaylar için lütfen Çerez Politikamızı ve Gizlilik Politikamızı inceleyiniz.

WEBSİTESİ HEDEF KİTLESİ

Bu Web Sitesi Türkiye’de mukim sağlık meslek mensuplarına yönelik olarak hazırlanmış olup sağlık meslek mensubu olmayan kişilerin bu Web Sitesi’ne erişimi yasaktır. Bu Web Sitesi’ni veya bu Web Sitesi aracılığıyla sunulan hizmetleri ya da içeriği kullanmanız halinde sağlık meslek mensubu olduğunuzu teyit etmiş sayılırsınız.

BİLGİ SORUMLULUK REDDİ

Bu Web Sitesi tedaviler, ürünler ile ilgili araştırmalar, haber makaleleri gibi eğitsel bilgiler içermekte olup, sağlık meslek mensuplarını yalnızca bilgilendirme amacıyla tasarlanmıştır. Bu Web Sitesi’nde yer alan içerikler hiçbir şekilde kendi profesyonel görüş, bilgi ve tecrübeniz yerine geçmez.

Web Sitesi’ndeki bilgiler, hizmetler veya diğer materyallere dayanarak doğrudan veya dolaylı olarak gerçekleştirdiğiniz veya gerçekleştirmediğiniz eylemlerden kaynaklanan herhangi bir sonuç için hiçbir şekilde sorumluluk almamaktayız. Biz Web Sitesi’ndeki bilgileri doğru, tam ve güncel tutmaya çalışmakla beraber, bilgilerin doğruluğu, tamlığı veya güncelliğine ilişkin herhangi bir garantide bulunamayız ve herhangi bir hasar veya kayıp için sorumlu tutulamayız.

MÜLKİYET

Web Sitesi’nin kişisel, ticari olmayan kullanımlarınız için var olduğunu kabul etmektesiniz. Web Sitesi’nin, içinde bulunan tüm fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere Site Sahibi’nin mülkiyetinde olduğunu ve işbu Kullanım Koşulları’nda belirlenmiş olanların dışında bunları kullanma hakkınızın olmadığını kabul etmiş oluyorsunuz. Bu Web Sitesi’ni iş amaçlı olarak ya da işbu Kullanım Koşulları’nda yetkilendirilmiş olanların dışındaki amaçlarla kullanmanız ile ilgili olarak maruz kalacağınız herhangi bir zarar veya kayıptan sorumlu değiliz. Kendi takdirimizde olmak üzere, Web Sitesi’ne erişimi herhangi bir zamanda ve hiçbir yükümlülük altına girmeden reddetme ya da sonlandırma hakkını saklı tutuyoruz. Web Sitesi ücretsiz olarak sunulmaktadır ve buna dayanarak, bunlarla ilişkili herhangi bir bakım veya destek hizmetini sağlama yükümlülüğümüz bulunmamaktadır ve bu Web Sitesi’nin bakımı veya güncellenmesindeki bir yetersizliğe bağlı olarak maruz kalabileceğiniz herhangi bir zarar veya kayıptan sorumlu değiliz.

Bu Web Sitesi’ni, herhangi bir güncellemesini veya içinde bulunan yazılım da dahil olmak üzere herhangi bir kısmını, kopyalayamaz, değiştiremez ya da yeniden kullanamazsınız.

İşbu Web Sitesi’ni sadece yasal amaçlarla ve işbu Kullanım Koşulları’na uygun olarak kullanabilirsiniz. Bu Web Sitesi’nden kişisel ve ticari olmayan amaçlarla aldığınız içeriği, telif hakkı bildirimini ve içeriğinde görüntülenen diğer bildirimleri çıkartmamak veya gizlememek kaydıyla, görüntülemek, yazdırmak ve dağıtmak için, münhasır olmayan, devredilemez, geri alınabilir olmak üzere sınırlı bir lisans size verilmiştir. Site Sahibi’nin önceden yazılı izni olmaksızın, Web Sitesi’nden alınan içeriği herhangi bir ticari amaçla ya da herhangi bir bedel karşılığı olmasa da, diğer web siteleri de dahil olmak üzere ticari bir kaynak olarak sunmak için, kopyalayamaz, basımını yapamaz, değiştiremez, gösteremez, uygulayamaz, tercüme edemez, dağıtamaz, uyarlayamaz, yayınlayamaz, telekomünikasyon yoluyla halkın iletişimine açamaz, sirküle edemez veya satamazsınız.

Ayrıca, şunları da yapmamayı kabul etmiş olursunuz: (I) Bu Web Sitesi’ni herhangi bir şekilde devre dışı bırakmak, aşırı yüklemek, hasar vermek veya bozmak, ya da herhangi bir kullanıcının, bu Web Sitesi üzerinden gerçek zamanlı olarak etkinlikte bulunmasını engellemek de dahil olmak üzere, bu Web Sitesi’nin bir başka şekilde kullanılmasını engellememek; (ii) bu Web Sitesi’ndeki herhangi bir materyalin kazınması, veri madenciliği, gösterilmesi ve kopyalanması da dahil olmak üzere, herhangi bir amaçla bu web sayfasına ulaşmak için robot, örümcek, veya başka bir cihaz, işlem ya da aracı kullanmamak; (iii) bu Web Sitesi’ndeki materyallerden her hangi birisinin gösterilmesi veya kopyalanması için ya da başka bir yetkilendirilmemiş amaç için, Site Sahibi’nin önceden yazılı izni olmaksızın, herhangi bir manuel işlem yapmamak; (iv) bu Web Sitesi’nin düzgün çalışmasını etkileyebilecek herhangi bir cihaz, yazılım ya da işlemi farklı bir şekilde kullanmamayı; (v) bu Web Sitesi’nin düzgün çalışmasını etkileyebilecek farklı bir girişimde bulunmamak.

Size açıkça verilmemiş tüm hakları saklı tutuyoruz.

HESABINIZ VE ŞİFRENİZ

Web Sitesi’ni kullanmak için ilk kez kayıt olduğunuzda, bir şifre oluşturmanız istenebilir. Sağladığınız herhangi bir şifreyi veya diğer bilgileri reddedebilir veya değiştirmenizi isteyebiliriz. Hesabınız ve şifreniz yalnızca kişisel kullanımınız için olup, bunları gizli tutmanız ve üçüncü bir kişiye vermemeniz ya da kullandırmamanız gerekir. Hesap bilgilerinizin gizliliğini korumaktan ve mobil cihazınıza, bilgisayarınıza ve/veya Web Sitesi’ne erişmenin diğer yollarına erişimi kısıtlamaktan yalnızca siz sorumlusunuz. Hesap bilgilerinizi gizli tutmamanızdan kaynaklanan herhangi bir kullanımdan veya maruz kalabileceğiniz herhangi bir zarar veya kayıptan Site Sahibi sorumlu değildir. Bilginiz olsun ya da olmasın, hesabınız altında gerçekleşen tüm faaliyetlerden yalnızca siz sorumlusunuz. Şifrenizin veya hesabınızın üçüncü kişilerce kullanıldığına veya bunlara üçüncü kişilerce erişildiğine dair herhangi bir şüpheniz varsa durumu derhal bize bildirmelisiniz.

Bize sağladığınız her türlü bilginin güncel, doğru ve eksiksiz olacağını ve her türlü değişikliği bize bildirerek bu bilgileri güncel tutacağınızı kabul etmektesiniz. Bu Kullanım Koşullarına uyulmaması, herhangi bir dolandırıcılık veya kötüye kullanım veya sizin veya hesabınızı kullanan herhangi birinin yapabileceği herhangi bir yanlış beyan gibi sebeplerle, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak herhangi bir zamanda herhangi bir hesabı feshetme hakkını saklı tutmaktayız.

KULLANICI İÇERİĞİNİN SAKLANMASI

Web Sitesi’nde, kullanıcı içeriğinin saklanması için bir azami sınır koyabiliriz. Azami saklama süresinin korunmasına yönelik olarak içeriklerin silinmesi veya saklanmasında meydana gelen herhangi bir hatanın yol açabileceği kayıp ve zararlarınızdan sorumlu değiliz.

Bir mobil cihaz aracılığıyla Web Sitesi’ne gönderdiğiniz tüm kullanıcı içeriğinin söz konusu mobil cihazda depolanmış olacağını unutmayın. Mobil cihazınızın emniyet ve güvenliği, içeriğindeki bilgi ve materyaller, bunların yanı sıra mobil cihazınızda ve Web Sitesi’ne ulaşmak için kullandığınız parolalar tamamen sizin sorumluluğunuz altındadır.

İLAVE KOŞULLAR VE GARANTİ VERİLMEMESİ

Web Sitesi’ndeki içerikler ilave koşullar ile yönetilebilir. Böyle bir durumda ilgili ek koşullara da tabi olacağınızı kabul etmektesiniz.

Geçerli yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, bu Web Sitesi, “olduğu gibi” ve “temin edilebildiği sürece” açık, zımni veya yasal hiçbir garanti olmaksızın kullanımınıza sunulmaktadır. Site Sahibi, yeterli kalite, belirli bir amaca uygunluk, müdahalesiz kullanım ve ihlale konu olmama da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere geçerli yasaların izin verdiği en geniş ölçüde bu Web Sitesi ile ilgili tüm garantileri reddeder.

Site Sahibi, Web Sitesi’nin ihtiyaçlarınızı karşılayacağını veya Web Sitesi’ne erişimin kesintisiz, güncel, güvenli veya hatasız olacağını veya varsa bu kusurların giderileceğini hiçbir şekilde garanti etmemektedir. Site Sahibi, Web Sitesi’nin kullanımından elde edilecek sonuçlara ilişkin olarak ya da Web Sitesi’nden alınabilecek bilgilerin doğruluğu, kalitesi veya güvenilirliğine ilişkin olarak herhangi bir garanti vermemektedir.

İndirilen herhangi bir materyal ve/veya veri veya Web Sitesi’nin kullanımı yoluyla elde edilen bilgilerin, riski size ait olmak üzere kullanıldığını ve bilgisayar sisteminize gelebilecek herhangi bir hasar veya bu materyal ve/veya verilerin yüklenmesinden doğacak veri kaybından dolayı tek sorumlu olacağınızı anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

Site Sahibi’nden veya Web Sitesi aracılığıyla, sözlü veya yazılı olarak, aldığınız hiçbir tavsiye veya bilgi, burada açıkça belirtilmemiş hiçbir garantiyi kapsamaz.

SORUMLULUKLARIN SINIRLANDIRILMASI

Yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, Web Sitesi’nde yer alan bilgilerin doğru, tam ve güncel olmamasından veya bu bilgilere dayanarak gerçekleştirdiğiniz veya gerçekleştirmediğiniz eylemlerden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı her türlü zarar ve masraflardan Site Sahibi sorumlu tutulamaz.

Hiçbir şart altında, Site Sahibi, tedarikçileri veya temsilciliklerinin, kar kaybı, itibar kaybı, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere dolaylı, özel veya sonuçsal hasarlar için yükümlü tutulmayacağını açıkça anlıyor ve kabul ediyorsunuz. İşbu sınırlandırmalar; Site Sahibi söz konusu zararlara ilişkin olarak bilgilendirilmiş olsun ya da olmasın ve herhangi bir çözümün gerekli amaçlarına ilişkin ihmallere rağmen uygulanacaktır. Bu yükümlülüklerden hariç tutulma yasaların izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır.

TİCARİ MARKA BİLDİRİMLERİ

Bu Web Sitesi’nde gösterilen ticari isimler ve markalar, Site Sahibi, iştirakleri veya üçüncü parti sahiplerinin mülkiyetindedir. Site Sahibi’nin mülkiyetinde olan herhangi bir ticari marka veya hizmet markasını, önceden yazılı iznimizi almadan, sergileyemez ya da kullanamazsınız. Bu Web Sitesi’nde gösterilen ticari marka veya hizmetleri, sahibinin yazılı iznini önceden almadan, sergileyemez ya da kullanamazsınız.

ÜÇÜNCÜ TARAF TALEPLERİ

İşbu Anlaşma’yı veya bu Web Sitesi ile bağlantılı olarak herhangi bir üçüncü tarafın hakkını ihlal etmeniz sebebiyle üçüncü tarafça aleyhimize bir dava açılması halinde, yürürlükteki yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, maruz kaldığımız tüm kayıp, zarar, gider, masraf ve ücretlerden (avukatlık ücretleri dahil) tarafınız sorumlu olacaktır.

WEB SİTESİ'NİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE KALDIRILMASI

Web Sitesi’ni kullanılabilir halde tutabilmek için gerekli tüm çabayı göstereceğiz, ancak zaman zaman, haber vermeksizin, geçici veya kalıcı olarak, Web Sitesi’ni veya bir kısmını durdurabilir, kısıtlayabilir, değiştirebilir ya da sonlandırabiliriz. Söz konusu eylemler sonucunda maruz kalabileceğiniz herhangi bir zarar ve kaybınızdan biz sorumlu olmayacağız.

SONLANDIRMA

İşbu Kullanım Koşulları’nı ihlal etmeniz de dahil olmak üzere, geçerli bir nedenimiz olduğu takdirde, önceden haber vermeksizin, Web Sitesi’ni kullanmanızı veya erişiminizi engelleyebilir ve Kullanıcı içeriğinizin tamamını ya da bir kısmını silebiliriz. Bu koşullar altında, Web Sitesi’ni kullanmanızın sonlandırılmasına bağlı olarak maruz kalabileceğiniz herhangi bir zarar ve kaybınızdan biz sorumlu olmayacağız. Son verme durumunda, işbu Anlaşma içindeki, Mülkiyet, Tazminat, Garanti Verilmemesi, Sorumlulukların Sınırlandırılması hükümlerinin geçerliliğinin, herhangi bir fesih durumunda devam edeceğini kabul etmiş olursunuz.

ÜÇÜNCÜ TARAF SİTELERİNE BAĞLANTILAR

Bu Web Sitesi üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar ya da referanslar içerebilir. Bu bağlantılar sadece size kolaylık sağlamak amacını taşımaktadır. Bu Web Sitesi’nde yer alan, kaynak gösterilen, içinde yer aldığı, bu Web Sitesi’nden veya Web Sitesi’ne bağlantılı, herhangi bir üçüncü taraf bilgisi, materyali veya içeriği tarafından açıkça veya ima yoluyla ifade edilen üçüncü taraf ürünleri, hizmetleri ya da bilgileri onaylanmamıştır ve bu uygulamalardan dolayı sorumlu tutulamayız. Bu bağlantılarda yer alan içerikler T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan metinlerden farklı olabileceği gibi ve bu içerikler sitelerin Türkiye Cumhuriyeti yasa ve yönetmeliklerine uygun olmayabilir. Söz konusu site veya mülklerin bu Web Sitesi’nde yer alması ya da bağlantısının olması, Site Sahibi’nin bağlantı sağladığı içerikleri onayladığı ya da sizlerin bağlantılarda yer alan içeriğe ulaşmasını amaçladığı anlamına gelmemektedir. Bu doğrultuda, Site Sahibi, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 4.maddesinin 2.fıkrası uyarınca, söz konusu bağlantıların içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmemektedir. Diğer web sitelerine bağlantılar ya da aksi şekilde kendi web siteleri tarafından sunulan her türlü bilgi, veri, görüş, öneri, ürün ve hizmetler tamamen söz konusu üçüncü taraflara aittir, Site Sahibi’nin değildir ve bu üçüncü taraf web sitelerini kullanmanız durumunda, söz konusu web sitelerinin gizlilik politikalarına ve kullanım koşullarına tabi olursunuz.

TAZMİNAT

Site Sahibini ve iştiraklerini ve bunların ilgili yöneticilerini, görevlilerini, çalışanlarını, vekillerini ve diğer temsilcilerini, (a) bu Kullanım Koşulları’nı ihlal etmeniz; (b) bu Web Sitesi’ne sınırlama olmaksızın sizin tarafınızdan bilgi veya materyalin yerleştirilmesi veya aktarımı da dahil olmak üzere bu Web Sitesi’ni kullanmanız; ve (c) Kullanıcı İçeriğinizin herhangi bir üçüncü şahsın fikri mülkiyet veya diğer mülkiyet haklarını veya gizlilik haklarını ihlal ettiğine dair herhangi bir iddia veya suçlamalar sonucunda veya bunlarla ilgili tüm yasal ücret ve masraflar dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, her türlü iddia, yükümlülük, zarar ve masraflara karşı tazmin edeceğinizi ve sorumlu tutmayacağınızı kabul etmektesiniz.

BU KOŞULLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

İşbu Kullanım Koşulları’nda, kendi takdir yetkimizde olmak üzere, bu Web Sitesi’ndeki Kullanım Koşulları’nı güncelleyerek ve Kullanım Koşulları’nın yeni sürümünün etkinlik tarihini de belirterek, zaman zaman (bu Web Sitesi tarafından sunulan işlevlerde, hizmetlerde ve/veya yasal düzenlemelerde yapılan değişiklikler gibi herhangi bir nedenle) değişiklikler yapabiliriz. İşbu Kullanım Koşulları’nın üzerindeki “Son Güncelleme” tarihi, son değişikliğin yapıldığı zamanı göstermektedir. Bu değişiklikler sonrasında Web Sitesi’ni kullanmaya devam etmeniz bu değişiklikleri kabul ettiğinizi gösterir. Dolayısıyla, işbu Web Sitesi’ni her ziyaret ettiğinizde Anlaşma’nın yeni bir sürümünün yayınlanıp yayınlanmadığını görmek için kontrol etmeniz gerekmektedir. Kullanım Koşulları’nın en son ne zaman gözden geçirildiğini görmek için, bu sayfanın üzerindeki, “SON GÜNCELLEME TARİHİ”ne bakınız.

İLETİŞİM BİLGİSİ

İşbu Kullanım Koşulları veya Web Sitesi ile ilgili soru veya kaygınız varsa, Gizlilik Politikasında belirtildiği şekilde bizimle iletişim kurabilirsiniz.

ANLAŞMANIN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ

İşbu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir bölümü veya hükmünün yasasa aykırı, geçersiz, hükümsüz veya uygulanamaz bulunması durumunda, bu kısmı Kullanım Koşulları’ndan ayrı olarak kabul edilecek ve kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

GEÇERLİLİĞİNİ SÜRDÜRMESİ

Tüm Bölümler Web Sitesi’nin kullanım hakkının feshinden sonra da geçerliliğini sürdürecektir.

UYGULANACAK HUKUK VE YARGI YETKİSİ

Diğer ülkelerin, Türkiye’den farklı yasaları, yasal gereklilikleri, ya da tıbbi uygulamaları olabilir. İşbu Anlaşma ve Web Sitesi’nden veya işbu Kullanım Koşulları ile bağlantılı olan veya sözleşme-dışı herhangi bir yükümlülükten ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümünde, kanunlar ihtilafı prensiplerinin uygulanmasına ihtiyaç duyulmadan, Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanacaktır. Site Sahibi ve sizin aranızdaki, Anlaşma ile ilgili herhangi bir yasal işlem veya dava, münhasıran Türkiye Cumhuriyeti’de yerleşik yetkili bir mahkemeye getirilecektir ve siz de bu tür mahkemelerin kişisel ve münhasır yargı yetkisine tabi olmayı kabul ediyorsunuz.