Logo

Son Güncelleme Tarihi: 15.11.2021

Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi gizliliğe önem vermekte ve bilgilerin nasıl toplandığı, kullanıldığı ve paylaşıldığı konusunda bilgi sahibi olmanızı istemektedir. Bu Gizlilik Politikası, kendisine erişmekte olduğunuz ve bizim tarafımızdan işletilen ve kontrol edilen internet/web sitesi veya web özelliği (örneğin, mobil web sitesi veya uygulaması dahil) (her biri işbu Gizlilik Politikası’nda "Site" olarak anılacaktır) yoluyla bizim tarafımızdan veya hizmet sağlayıcılarımız tarafından toplanan bilgilere ilişkin uygulamalarımızı tanımlamaktadır. Bize kişisel bilgilerinizi vererek veya Siteyi kullanarak, bu Gizlilik Politikasının hüküm ve şartlarını kabul etmiş olacağınızı hatırlatmak isteriz.

SİTENİN ÇOCUKLAR TARAFINDAN KULLANILMASI

Site 18 yaş üzeri kişilere yöneliktir. Bu yaşın altındaki kişilerin Site üzerinden Kişisel Bilgilerini girmemesi rica olunur. Eğer çocuğunuz kişisel bilgilerini paylaştıysa ve bu bilgilerin silinmesini talep ediyorsanız lütfen İletişim bölümünde tarif edildiği şekilde bizimle kontak kurunuz.

BİLGİ VE KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI

Sağladığınız Bilgiler:

Sitenin bazı alanlarında, belirli özelliklerden (haber bülteni aboneliği, ipuçları/işaretçiler veya sipariş işleme gibi) yararlanmanız veya belli etkinliklere (kongreler, bilimsel toplantılar, ürün tanıtım toplantıları ve uydu sempozyumları) katılabilmeniz ve veri tabanlarımıza eklenerek bu bilgilendirmelerin sizlerle düzenli olarak paylaşılabilmesi için, adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, yaşadığınız ülke, çalıştığınız kurum ve unvanınızdan oluşabilecek olan kişisel bilgilerinizi bizlerle paylaşmanız istenebilir. Bu durumda hangi bilgilerin gerekli olduğu, hangilerinin isteğe bağlı olduğu konusunda bilgilendirileceksiniz. Gönderdiğiniz bilgiler, çevrimiçi veya çevrimdışı yollarla sizden elde edilen ve daha önce toplanmış olan diğer bilgilerle birleştirilebilir. Ayrıca, bu bilgiler diğer Johnson & Johnson Services Inc. ve diğer grup şirketlerimiz gibi kaynaklardan, halka açık bilgi kaynaklarından (üye olduğunuz derneklerin internet siteleri ve halka açık sosyal medya profillerinizdeki bilgiler de dahil olmak üzere) veya üçüncü taraflardan almış olduğumuz, sizinle ilgili diğer bilgiler ile de birleştirilebilir.

Bir başka kişiye ait kişisel verileri tarafımıza sağlamanız halinde, bu verileri sağlamaya yetkili olduğunuzu belirtmiş ve bu verileri işbu Gizlilik Politikası uyarınca kullanmamıza izin vermiş olmaktasınız.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER

Tarafınızca yapılacak kalite şikayetleri ya da olumsuz olay bildirimleri dışında özellikle talep etmediğimiz ya da istemediğimiz sürece, hiçbir özel nitelikli kişisel verinizi (örneğin, ırk veya etnik köken ile ilgili bilgiler, siyasi görüş, din veya diğer inançlar, sağlık, sabıka kaydı veya sendika üyeliği) Site aracılığıyla veya bir başka şekilde bize iletmemenizi rica ediyoruz. Özel nitelikli kişisel verilerinizi talep etmemiz ya da istememiz durumunda, ancak açık rızanızı aldıktan sonra bunu yapacağız.

PASİF BİLGİ TOPLAMA VE KULLANMA

Sitede gezinirken bazı bilgiler, çeşitli teknolojiler kullanılarak pasif şekilde (sizin bilgileri aktif olarak girmenize gerek kalmadan) toplanabilir. Lütfen daha ayrıntılı bilgi edinmek için Çerez Politikası’nı okuyunuz. Şirketimiz ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız bilgileri pasif olarak çeşitli şekillerde toplamakta ve kullanmaktadır. Bunlardan bazıları şöyledir:

Tarayıcınız yoluyla: Çoğu tarayıcı Ortam Erişim Kontrolü (MAC: Media Access Control) adresiniz, bilgisayar türünüz (Windows veya Macintosh), ekran çözünürlüğünüz, işletim sistemi sürümünüz ve internet tarayıcınızın türü ve sürümü gibi belirli bilgileri toplamaktadır, bu bilgilerin toplanmasının ana sebebi hizmetlerimizin düzgün bir şekilde çalıştığından emin olmaktır. Siteye mobil bir cihazdan erişmeniz durumunda cihaz türü ve tanımlayıcısı gibi benzer bilgiler de toplanabilir.

IP Adresi: IP Adresiniz, kullanmakta olduğunuz bilgisayara İnternet Hizmet Sağlayıcınız tarafından otomatik olarak atanan numaradır. Siteyi ziyaret eden kullanıcının IP Adresi, ziyaret saati ve ziyaret ettiği sayfalar dahil olmak üzere sunucu günlüğü dosyalarımıza otomatik olarak girilmektedir. IP Adreslerinin toplanması standart bir internet uygulamasıdır ve çoğu web sitesi tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. IP Adresleri Site kullanım seviyesini hesaplamak, sunucu sorunlarını teşhis etmek ve Siteyi yönetmek için kullanılmaktadır. IP adresinizden yaklaşık konumunuz da çıkarılabilir.

Cihaz Bilgileri: Site ve platformu kullanımınızı anlayabilmek amacıyla mobil cihazınızın benzersiz cihaz tanımlayıcısı gibi bilgiler toplanabilir.

BİLGELERİ NASIL KULLANIRIZ VE PAYLAŞIRIZ

Bize verdiğiniz bilgiler, “Pasif Bilgi Toplama ve Kullanma” başlığında açıklanan şekilde kullanılmakta ve paylaşılmaktadır.

Ayrıca, sizden gelen veya sizin hakkınızdaki bilgileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinin 1. fıkrasında belirtildiği şekilde açık rızanıza dayanarak şu şekillerde de kullanıyoruz:

Sitenin işlevselliğini sağlamak ve isteklerinizi yerine getirmek için.

 • Sitenin işlevselliğini sağlamak ve size ilgili müşteri hizmetini sağlamak için;
 • Taleplerinize yanıt vermek ve talep ettiniz belgelerin gönderimini sağlamak veya e-posta uyarıları göndermek için;
 • Sizinle olan ilişkimiz veya Site ile ilgili olarak önemli bilgileri, şartlarımızdaki, politikalarımızdaki ve/veya diğer idari bilgilere ilişkin değişiklikler hakkındaki bilgileri size göndermek için;
 • Arşivleme hizmetlerini yürütebilmemiz için;
 • Kalite şikayetlerinize ilişkin sizlerle tekrar iletişime geçebilmek ve bu şikayetlerin takibini yapabilmek için;
 • Yapmış olduğunuz advers olay bildirimlerine ilişkin vaka raporlaması yapılabilmesi için; ve
 • Veri analizi, denetimler, yeni ürün geliştirmeleri, web sitesi geliştirmeleri, ürün ve hizmet iyileştirmeleri, Site kullanım trendlerinin belirlenmesi, size özel ürün bilgiler sunarak Sitedeki deneyiminizin kişiselleştirilmesi gibi iş amaçlarına yönelik olarak.

Ayrıca, Site üzerinden topladığımız bilgiler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinin 1. fıkrasında belirtildiği şekilde açık rızanıza dayanarak aşağıdakilerle de paylaşılmaktadır:

 • Bu Gizlilik Politikasında açıklanan amaçlar doğrultusunda bağlı şirketlerimizle. Bağlı şirketlerimizin listesi şu adreste bulunmaktadır: http://www.investor.jnj.com/governance/sec-filings.cfm (“SEC Dosyaları” altındaki Form 10K, Ek 21 bağlantısına tıklayın).
 • Hizmetlerimizi yürütebilmek için iş birliği içerisinde olduğumuz 3.taraf hizmet sağlayıcılarla (arşiv firması vb.)
 • Ortak marka veya ortak pazarlama sunduğumuz üçüncü taraf iş ortaklarıyla,
 • Sağladıkları hizmetleri sürdürmeleri için web sitesi sağlama ve moderasyonu, mobil uygulama sağlama, veri analizi, alt yapı tedariki, IT hizmetleri, müşteri hizmetleri, e-posta ve doğrudan posta teslimatı hizmetleri, denetim hizmetleri ve diğer hizmetleri sağlayan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımızla,
 • Yeniden yapılanma, birleşme, satış, ortak girişim, atama, devir veya işlerimizin, varlıklarımızın veya stokumuzun tümünün veya önemli bir kısmının yer değiştirmesi (iflas veya benzeri bir neden dahil olmak üzere) durumunda ilgili üçüncü taraflarla.

Ayrıca Siteden toplanan bilgilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasının ç bendinde belirtildiği şekilde hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amacıyla başta T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türkiye Famakovijilans Merkezi başta olmak üzere ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla da paylaşabiliriz.

Diğer yandan, Site üzerinden topladığımız bilgileri aşağıdaki durumlarda gerekli veya uygun gördüğümüz şekilde kullanabilir ve paylaşabiliriz: (a) ikamet ettiğiniz ülke dışındaki kanunlar dahil olmak üzere yürürlükteki kanunlara ve mevzuata uyum sağlamak; (b) ikamet ettiğiniz ülke dışındaki kamu veya devlet yetkilileri dahil olmak üzere kamu veya devlet yetkililerinin taleplerine yanıt vermek için; (c) hüküm ve koşullarımızı uygulamak ve yürürlüğe sokmak için; (d) şirketimizin veya bağlı şirketlerin faaliyetlerini korumak için; (e) şirketimizin veya bağlı şirketlerin haklarını, gizliliğini, güvenliğini veya mülkiyetini korumak için ve (f) mevcut uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmak veya karşılaşabileceğimiz zararı sınırlandırmak için.

Site üzerinden toplanan bilgiler, ilgili kullanım için izninizi ayrıca alarak başka şekillerde de kullanılabilir veya paylaşılabilir. Ayrıca, yukarıda "Pasif Bilgi Toplama ve Kullanma" bölümünde açıkladığımız bilgiler, yürürlükteki kanunlar uyarınca aksi gerekmedikçe (örneğin, bu bilgileri kişisel bilgiler olarak ele almamız gerekiyorsa) başka amaçlarla da kullanılmakta ve paylaşılmaktadır. Ek olarak, herhangi bir nedenle kişisel olarak tanımlanabilir bir formda olmayan bilgiler de başka amaçlarla kullanılabilir veya paylaşılabilir. Kişisel olarak tanımlanabilir bir formda olmayan bilgiler kişisel bilgiler ile birleştirilirse (adınızı coğrafi konumunuz ile birleştirmek gibi), elde ettiğimiz bu bilgi kişisel bilgi olarak kabul edilmektedir.

SEÇENEKLER VE ERİŞİM

Kişisel bilgilerinizin tarafımızdan kullanılmasına ve paylaşılmasına ilişkin seçenekleriniz

Kişisel bilgilerinizin pazarlama amacıyla kullanılması ve paylaşılması için size seçenekler sunulmaktadır. Bu seçenekler şunlardır:

Bizden pazarlama iletişimi amacıyla hatırlatıcı almak: ​ Eğer pazarlama iletişimi göndermemizi istemiyorsanız, İLETİŞİM bölümünde belirtilen e-posta adresinden bize ulaşarak iletişim listesinden çıkabilirsiniz. Bize gönderdiğiniz yanıtta lütfen adınızı, almak istemediğiniz pazarlama iletişimi şeklini ve bu iletişimin gönderildiği adresi/adresleri belirtiniz. Örneğin, pazarlama e-postaları veya doğrudan posta almak istemiyorsanız bunu belirterek adınızı ve e-posta veya posta adresinizi bildiriniz. Ayrıca, Siteyi ziyaret edip çevrimiçi profilinizi güncelleyerek de pazarlama iletişimi gönderimini engelleyebilirsiniz. Ek olarak, bu tür iletilerin altında yer alan gönderim listesinden ayrılma talimatlarını uygulayarak da pazarlama e-postası listesinden çıkabilirsiniz.

Bizden hatırlatıcı almak: ​ Eğer medikal içerikli iletişim göndermemizi istemiyorsanız, İLETİŞİM bölümündeki bilgileri kullanarak iletişim listesinden çıkabilirsiniz. Bize gönderdiğiniz yanıtta lütfen adınızı ve bu iletişimin gönderildiği adresi/adresleri belirtiniz.

Kişisel bilgilerinizin bağlı şirketler veya üçüncü taraf iş ortakları ile paylaşılması: Kişisel bilgilerinizi kanuni zorunluluklar dışında kalan sebepler haricinde bağlı şirketlerimiz ve/veya üçüncü taraf iş ortaklarımız ile paylaşmamızı istemezseniz İLETİŞİM bölümündeki bilgileri kullanarak bize ulaşmak suretiyle paylaşım listesinden çıkabilirsiniz. Bize gönderdiğiniz yanıtta lütfen kişisel bilgilerinizi bağlı şirketlerimiz ve/veya üçüncü taraf iş ortaklarımız ile paylaşmamızı istemediğinizi, adınızı ve e-posta adresinizi belirtiniz.

Talebinizi mümkün olan en kısa sürede yerine getirmeye çalışacağız. Yukarıda açıklandığı şekilde paylaşım listesinden çıkmanız durumunda, halihazırda bilgilerinizi paylaştığımız bağlı şirketlerimizin veri tabanlarından kişisel bilgilerinizi (çıkma talebinizi uyguladığımız tarih itibariyle) kaldıramayacağımızı lütfen unutmayın. Ancak, isteğinizi bağlı kuruluşlarımıza bildirmek için makul çabayı göstereceğiz. Ayrıca, bizden pazarlamayla ilgili mesajları almayı tercih etmemeniz halinde, size, vazgeçemeyeceğiniz önemli işlemsel ve idari mesajlar göndermeye devam edebileceğimizi lütfen unutmayın.

Kişisel bilgilerinize yönelik erişim, değiştirme veya silme seçeneği

Bu Site üzerinde paylaştığınız bilgilerin doğru olması ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesi; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veriler üzerinde sahip olduğunuz hakları kullanabilmeniz ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olup yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumluluklar tamamen size ait olacaktır. Sitedeki kişisel bilgilerinizi incelemek, düzeltmek, güncellemek veya silmek isterseniz ya da diğer haklarınızı (bu haklarınız aşağıda “Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız” kısmında detaylı olarak anlatılmaktadır) kullanmak isterseniz lütfen İLETİŞİM bölümündeki bilgiler üzerinden bizimle irtibata geçin. Talebinizi mümkün olan en kısa sürede yerine getirmeye çalışacağız.

SINIRLAR ARASI TRANSFER

Kişisel bilgileriniz, tesislerimizin veya hizmet sağlayıcılarımızın bulunduğu tüm ülkelerde saklanabilir ve işlenebilir. Sitemizi kullanarak veya bize izin vererek (kanunen gerekli olduğu durumlarda), bilgilerinizin Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere, ikamet ettiğiniz ülkenin dışındaki ülkelere aktarılmasını kabul etmiş olursunuz. Bu ülkelerde, ülkenizdeki veri koruma kurallarından farklı kurallar uygulanabilir. Bağlı şirketlerimize veya diğer ülkelerdeki üçüncü taraflara kişisel bilgileriniz aktarıldığında, kişisel bilgilerinizi korumak için uygun sözleşmesel ve diğer tedbirleri almaktayız.

Ayrıca kişisel bilgileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından açıklanan veya açıklanacak yeterli korumanın bulunduğu güvenli ülkelerden herhangi birine aktarılabilir.

GÜVENLİK

Kontrolümüz altındaki kişisel bilgileri korumak için makul kurumsal, teknik ve idari önlemler alınmaktadır. Ancak, İnternet veya veri depolama sistemi üzerinden yapılan hiçbir veri aktarımı %100 güvenli değildir. Eğer bizimle etkileşiminizin güvenli olmadığını fark ederseniz (örneğin, Sitemizdeki hesabınızın güvenliğinin ihlal edildiğini hissederseniz) lütfen sorunu, aşağıda yer alan "İletişim" bölümünde açıklandığı şekilde vakit kaybetmeden bize iletin.

SAKLAMA SÜRESİ

Daha uzun bir saklama süresi gerekmedikçe veya kanunen buna izin verilmedikçe ya da yasal bir zorunluluk olmadığı sürece kişisel bilgileriniz bu Gizlilik Politikasında özetlenen amaçlar doğrultusunda gerekli görülen süre boyunca saklanmaktadır.

ÜÇÜNCÜ TARAF SİTELER VE HİZMETLER

Bu Gizlilik Politikası, bu Site üzerinden erişilen veya bu Siteye bağlantı içeren üçüncü taraf siteler ve web özellikleri (sınırlama olmaksızın tüm uygulamalar dahil) gibi üçüncü taraf gizliliği, bilgileri veya uygulamaları için geçerli değildir ve bunlar bizim sorumluluğumuz dışındadır. Sitede bu türden bir başka siteye ya da özelliğe erişim veya bağlantı, bunların bizim veya bağlı şirketlerimiz tarafından onaylandığı anlamına gelmemektedir.

İLETİŞİM

Bu Gizlilik Politikası ya da kişisel verileriniz ile ilgili sorularınız ya da istekleriniz varsa, lütfen bizimle aşağıdaki adresler aracılığıyla temas kurun.

Posta adresi: Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ertürk Sok. Keçeli Plaza No:13 34810 Kavacık / İSTANBUL

E-posta adresi: privacypharmtr@its.jnj.com

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından toplanan kişisel verileriniz işbu Gizlilik Politikası’na uygun olarak ele alınacaktır. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmeyi, eksik veya yanlış olması hâlinde verilerin düzeltilmesini, ilgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini, düzeltme, silme, yok etme işlemlerinin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerinizin veri koruma kanunlarına aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, ayrıca sizinle iletişime geçilmesine engel olunmasını talep etme hakkınız bulunmaktadır.​

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na şikayette bulunmak için aşağıdaki posta adresi ve/veya bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Nasuh Akar Mahallesi  1407. Sok. No:4, 06520 Çankaya/Ankara

https://sikayet.kvkk.gov.tr/

GİZLİLİK POLİTİKASININ GÜNCELLENMESİ

Bu Gizlilik Politikasında değişiklikler yapılabilir. Bu Gizlilik Politikasındaki değişiklikler, revize edilmiş Gizlilik Politikası Sitede yayınladığında yürürlüğe girer. Bu değişikliklerin ardından Siteyi kullanmanız, güncellenmiş Gizlilik Politikasını kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.​ Bu Gizlilik Politikası en son 15.11.2021tarihinde güncellenmiştir.