Röportaj ve Sunumlar

Röportaj ve Sunumlar
6. Psikiyatri Zirvesi 13. Anksiyete Kongresi Uydu Sempozyumu (2021) CP-275728
Şizofreni Tedavisinde Uzun Süreli Remisyon ve Uzun Etkili Tedavileri Önermek
Oturum Başkanı: Oğuz Karamustafalıoğlu
Konuşmacılar: Baybars Veznedaroğlu & Hatice Ersin Karslıoğlu

Kesintisiz Şizofreni Tedavisi ve İyileşmeye Etkisi - 57. Ulusal Psikiyatri Kongresi Uydu Sempozyumu (2021)
CP-274673
Moderatör: Prof. Dr. Vehbi Alp Üçok & Konuşmacılar: Prof. Dr. Köksal Alptekin, Prof. Dr. Halise Devrimci Özgüven