Motivasyonel Görüşme TeknikleriLeap TeknikleriEmpati Kurulamadığı için Başarılı Olamamış Bir Görüşme ÖrneğiEmpati+Anlaşmanın Olmaması Sebebi ile Başarılı Olamamış Bir Görüşme ÖrneğiMotivasyonel Görüşme Tekniği

2


Motivasyonel Görüşmede, Dirençle Baş Etmede Yanlış Teknik Uygulanmasına Örnek

CP-343417