Logo

Leap Teknikleri

Empati Kurulamadığı İçin Başarılı Olamamış Bir Görüşme Örneği

Empati+Anlaşmanın Olmaması Sebebi ile Başarılı Olamamış Bir Görüşme Örneği

Motivasyonel Görüşme Tekniği 

Motivasyonel Görüşmede, Dirençle Baş Etmede Yanlış Teknik Uygulanmasına Örnek