İMMÜNOLOJİDE JANSSEN

İMMÜNOLOJİDE JANSSEN

İMMÜNOLOJİDE JANSSEN

Yetmiş beş yıldır, hastalara olan sürekli bağlılığımızın bir parçası olarak dünya genelinde sağlığa katkı sağlamak için çalışmaktayız.

Bugün Janssen İmmünoloji Ekibi, dünyanın her yerinde doğru kişi için doğru tedavi sağlamayı amaçlayarak yeni ve kişiye özel tedavi seçenekleri geliştirmeye devam etmek için akademi ve biyoteknoloji alanındaki ortaklarımızla birlikte çalışmaktadır

Araştırma ve iş birliği ile immünolojide sürekli olarak öncü çözümler sunmaya çaba göstermektedir.

Dermatoloji ve romatoloji genelinde en yaygın immün ve enflamatuar hastalıklar için en güçlü tedavi portföylerinden birine sahip olduğumuz için gurur duyuyoruz.

IMG5

JANSSEN'İN İMMÜNOLOJİYE YATIRIMI

Janssen, immünolojide gelişimi desteklemek için Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgeleri genelinde yaygın olmak üzere birden çok ortaklığa yatırım yapmaktadır.

JANSSEN EMEA'YA BAKIŞ:

IMG6

İmmünoloji alanında devam eden disiplinler arası araştırmalar, immün ve enflamatuar hastalıkların etkilediği hastalar ve ailelerinin hayatlarında iyileşme sağlamak için, bu tedavi alanında yeniliğin sürekli olarak devam etmesi açısından çok önemlidir.

IMG7

İMMÜN VE ENFLAMATUAR HASTALIKLAR YAŞAM BOYU DEVAM EDEN DURUMLARDIR.15

immunoloji-img8.png

Tüm immün ve enflamatuar hastalıklar, bağışıklık sisteminin vücudun bir organına ya da dokusuna saldırmasıyla tetiklenir. Bağışıklık sisteminin nereye saldırdığına bağlı olarak, farklı immün ve enflamatuar hastalıklar ortaya çıkar. Bu hastalıklar herhangi bir yaşta gelişebilir ve yaşam kalitesi üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir.2,4,9,15–21

İMMÜN VEYA ENFLAMATUAR BİR HASTALIK İLE YAŞAMANIN ETKİSİ

İmmün veya enflamatuar bir hastalıkla yaşamak, yaşam kalitesi üzerinde kanser, kalp hastalığı ve hipertansiyon gibi diğer hastalıklarda görülenlere benzer bir etkiye sahiptir.21 İmmün ve enflamatuar bir hastalığın kesin etkileri, spesifik tanıya göre değişkenlik göstermekle birlikte; immün ve enflamatuar hastalıkların etkilediği kişilerde ortak şekilde gözlenen bazı özellikler mevcuttur.

immunoloji-img9.png

Janssen’in kronik hastalıklara yönelik yenilikçi tedavileri hastalara sağlamadaki kanıtlanmış girişimleri; immünoterapileri keşfetme, araştırma ve geliştirme alanlarında bizleri lider yapmaktadır.

Monoklonal antikor geliştirme alanındaki öncü çalışmalarımızdan kurulan temeller, portföyümüzü yeni, oral, küçük moleküllü bileşikler, yeni biyolojik platformlar ve inhale tedaviler ile genişletmemize olanak sağlamıştır.

YENİLİK, İŞİMİZİN MERKEZİNDE YER ALIR:

Bizler immün ve enflamatuar hastalıkları, anti-tümör nekroz faktörü (TNF alfa)’yı hedef alan monoklonal antikorlar oluşturarak tedavi etmenin zeminini hazırladık. TNF alfa tedavileri, bazı immün ve enflamatuar hastalıklar için tedavi standardı haline gelmiştir.

Bu atılım, eflamatuar yanıtları kontrol etmek için bağışıklık sistemi hücreleri tarafından salınan proteinler olan interlökinleri araştırmamızı sağlamıştır. Sonuç olarak, interlökinleri hedef alan monoklonal antikorlar ile immün ve enflamatuar hastalıklara yönelik yeni nesil biyolojik tedaviler geliştirilmiştir. Böylelikle, hastalar ve hekimler için daha fazla tedavi seçeneği mevcut hale gelmiştir.

immunoloji-img10.png

BİYOLOJİK TEDAVİLER:

Biyolojik tedaviler, dünya çapında immün ve enflamatuar hastalıklarla mücadele eden milyonlarca hastayı tedavi etmek için kullanılmıştır. Janssen İmmünoloji olarak; biyolojik tedaviler içinde monoklonal antikor tedavilerinin gelişimine öncülük ettik.

Biyolojik tedavilerin geliştirilmesi ve üretimi, ilgili düzenleyici otoriteler tarafından valide edilmesi ve onaylanması gereken bir dizi aşamadan oluşan uzun bir süreçtir. Bu süreç genel olarak spesifik bir biyolojik tedaviye özeldir ve tamamlanması uzun yıllar alabilir.

BİYOLOJİK TEDAVİLER, AŞAMALI BİR SÜREÇTE ÜRETİLİR:

IMG11

immunoloji-img12.png

Janssen, immün ve enflamatuar hastalıkları olan kişiler için mümkün olan en iyi ilaçları geliştirmek amacıyla immünoloji ARGE çalışmalarına yön vermektedir.

Dermatoloji ve romatoloji için kapsamlı klinik çalışma programlarına yatırım yapmamızın yanı sıra, araştırmamızı aşağıdaki alanlara da odaklıyoruz:

IMG13

REFERANSLAR

 1. Cooper G, Bynumb M and Somersc E. Recent insights in the epidemiology of autoimmune diseases: Improved prevalence estimates and understanding of clustering of disease. J Autoimmune 2009;33:197–207.
 2. Gladman D, Antoni C, Mease P, et al. Psoriatic arthritis: Epidemiology, clinical features, course, and outcome. Ann Rheum Dis 2005;64 (Suppl II):ii14–ii17.
 3. Kuek A, Hazleman BL, Ostor AJK. Immune-mediated infammatory diseases and biologic therapy: A medical revolution. Postgrad Med J 2007;83:251– 260.
 4. Sieper J, Braun J, Rudwaleit M, et al. Ankylosing spondylitis: An overview. Ann Rheum Dis 2002;61(Suppl III):iii8–iii18.
 5. Centres for Disease Control. Infammatory bowel disease. Available at: www.cdc.gov/ibd. Last accessed: September 2014.
 6. Buist AS, Vollmer WM, McBurnie MA. Worldwide burden of COPD in highand low-income countries. Part I. The burden of obstructive lung disease (BOLD) initiative. Int J Tuberc Lung Dis 2008;12703–12708.
 7. To T, Stanojevic S, Moores G, et al. Global asthma prevalence in adults: Findings from the cross-sectional world health survey BMC Public Health 2012;12:204.
 8. Boulet L and Boulay M-E. Asthma-related comorbidities. Expert Rev Respir Med 2011;5:377–393.
 9. Pizzi L, Weston C, Goldfarb N, et al. Impact of chronic conditions on quality of life in patients with infammatory bowel disease. Infamm Bowel Dis 2006;12:47–52.
 10. Kim N, Thrash B and Menter A. Comorbidities in psoriasis patients. Semin Cutan Med Surg 2010;29:10–15.
 11. Husted J, Thavaneswaran A, Chandran V, et al. Cardiovascular and other comorbidities in patients with psoriatic arthritis: A comparison with patients with psoriasis. Arthritis Care Res 2011;63:1729–1735.
 12. Chatila W, Thomashow B, Minai O, et al. Comorbidities in chronic obstructive pulmonary disease. Proc Am Thorac Soc 2008;5:549–555.
 13. Kang J-H, Chen Y-H, Lin H-C. Comorbidity profles among patients with ankylosing spondylitis: A nationwide population-based study. Ann Rheum Dis 2010;69:1165–1168.
 14. San Román A and Muñoz F. Comorbidity in infammatory bowel disease. World J Gastroenterol 2011;17:2723–2733.
 15. Cooper G and Stroehla B. The epidemiology of autoimmune diseases. Autoimmun Rev 2003;2:119–125.
 16. Langley R, Krueger G, Grifths C, et al. Psoriasis: Epidemiology, clinical features, and quality of life. Ann Rheum Dis 2005;64(Suppl II):ii18–ii23.
 17. Celli B, MacNee W and committee members. Standards for the diagnosis and treatment of patients with COPD: A summary of the ATS/ERS position paper. Eur Respir J 2004;23:932–946.
 18. Correia de Sousa J, Luciano Silva M, Almada Lobo F, et al. Asthma incidence and accuracy of diagnosis in the Portuguese sentinel practice network. Prim Care Resp J 2010;19:352–357.
 19. Day A and Lemberg D. Ulcerative colitis in children and adolescents: Ulcerative colitis – Treatments, special populations and the future. Available at: http://www.intechopen.com/ books/ulcerative-colitis-treatments-special-populationsand-the-future/ulcerative-colitis-in-children-and-adolescents. Last accessed: September 2014.
 20. Loftus E, Schoenfeld P and Sandborn W, et al. The epidemiology and natural history of Crohn’s disease in population-based patient cohorts from North America: A systematic review. Aliment Pharmacol Ther 2002;16:51–60.
 21. Mease P. Assessing the impact of psoriatic arthritis on patient function and quality of life: Lessons learned from other rheumatologic conditions. Semin Arthritis Rheum 2009;38:320–335.
 22. Weldam WM S, Lammers J-W J, Decates RL, et al. Daily activities and health-related quality of life in patients with chronic obstructive pulmonary disease: Psychological determinants: A cross-sectional study. Health Qual Life Outcomes 2013;11:190–198.
 23. Bhose MJ, Kulkarni A, Feldman SR, et al. Quality of life in patients with psoriasis. Health Qual Life Outcomes 2006:35;1–7.
 24. Partridge MR, Negro RWD, Olivieri D. Understanding patients with asthma and COPD: Insights from a European study. Prim Care Respir J 2011;20:315–323.
 25. European Medicines Agency: EMA/CHMP/BMWP/403543/2010 – Similar biological medicinal products containing monoclonal antibodies: non-clinical and clinical issues. http://www. ema.europa.eu/docs/en_ GB/document_library/Scientifc_ guideline/2012/06/WC500128686.pdf, April 2015