TOLERABİLİTE

TOLERABİLİTE

DARZALEX® + kombinasyonları, rejimlerin ayrı ayrı bileşenleri ile uyumlu olarak öngörülebilir bir güvenlilik profiline sahiptir.1-4 Klinik çalışmalarda, her iki kolda , tedaviyi bırakma oranları benzerdir.4,5

  • Güvenlilik profili, farklı tedavi basamaklarında DARZALEX® alan 820 hastayı içeren klinik çalışmalarda gösterilmiştir1
  • İnfüzyon ilişkili reaksiyonların (IRR) çoğu Derece 1 veya 2 şiddetinde ve ilk infüzyonda meydana gelmiştir4
  • Tedavi ve kontrol gruplarının arasında tedaviyi bırakma oranları benzerdir2,3:
  • POLLUX: D-Rd için %17, Rd içim %15
  • CASTOR: D-Vd için %10, Vd için %9

Advers olay verileri

IMG34
IMG35

İnfüzyon İlişkili Reaksiyonlar

DARZALEX® + standart tedavi kombinasyonunda, infüzyon ilişkili reaksiyonların (IRR’ler) %90’ından fazlası ilk infüzyonla meydana gelmiştir ve çoğunlukla Derece 1 veya 2 şiddetinde olmuştur.4,5

IMG36
IMG37REFERANSLAR

  1. DARZALEX® (daratumumab) KÜB Aralık 2019.
  2. Kaufman J.L.et.al. Poster presented at the annual meeting of the American Society of Hematology (ASH 2019):. #1866.
  3. Mateos MV, et al. Poster presented at the annual meeting of the American Society of Hematology (ASH): Dec 1-4, 2018; San Diego, California, USA. #3270.
  4. Weisel K.C.et.al Poster presented at the annual meeting of the American Society of Hematology (ASH 2019):. # 3192.
  5. Palumbo A, et al. N Engl J Med. 2016;375:754–766.

Hazırlama Tarihi: Ocak 2020

CP-97561

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM'a bildirmeleri beklenmektedir.