DRD REJİMİ I (POLLUX) I JMC-TR

DRD REJİMİ I (POLLUX) I JMC-TR

Relaps ve Refakter MM hastalarında, standart tedavi ile standart tedaviye DARZALEX® ilavesini karşılaştıran randomize, açık etiketli, aktif kontrollü, çok merkezli faz 3 çalışmaları.1,2

POLLUX

Darzalex® + lenalidomid + deksametazon (D-Rd) vs lenalidomd + deksametazon

CASTOR

Darzalex® + Velcade® (bortezomib) + deksametazon (DVd) vs.
Velcade® + deksametazon (Vd)

Popülasyon:1,2

Önceden ≥1 tedaviye yanıt göstermiş, fakat son rejimlerini almaktayken veya son rejimlerinden sonra nüks etmiş (IMWG kriterlerine göre) erişkin multipl miyelomlu hastalar.

Primer sonlanım noktası:1,2

Progresyonsuz sağkalım (PFS)

İkincil sonlanım noktaları:1-2

Hastalık progresyonuna kadar geçen süre (TTP); genel yanıt oranı (GYO); çok iyi kısmi yanıt (ÇİKY) veya daha iyi yanıt oranı; minimal rezidüel hastalık (MRD negatifliği); yanıta kadar geçen süre (TTR); yanıt süresi (DOR); genel sağkalım (GS).Çalışma tasarımı

IMG22
IMG23


Hasta Özellikleri

IMG24
IMG25Tedavi Geçmişi

IMG26
IMG27


REFERANSLAR

  1. Dimopoulos MA. Et.al., Daratumumab, Lenalidomide, and Dexamethasone for Multiple Myeloma. N Engl J Med. 2016 Oct 6;375(14):1319-1331.
  2. DARZALEX® (daratumumab) KÜB Aralık 2019 .
  3. Palumbo A., et al. (2016) Daratumumab, bortezomib, and dexamethasone for multiple myeloma. N Engl J Med 375: 754–766.
  4. Usmani SZ, et al. Blood. 2016;128:37-44.

Hazırlama Tarihi: Ocak 2020

CP-97561

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM'a bildirmeleri beklenmektedir.