POLLUX ve CASTOR çalışmalarında, standart tedavi ile beraber DARZALEX® alan hastalar, yalnız standart tedavi alan hastalarla kıyaslandığında, test edilen tüm duyarlılık düzeylerinde, 4 kattan daha fazla hastada MRD negatifliği gösterilmiştir.1-2

Böylesine derin bir yanıt, multipl miyelomlu hastalar için yeni bir umut olarak kabul edilmektedir ve aynı zamanda uzun süren yanıtlar ile remisyon olasılığı da artmaktadır.1-4

MRD ile Gerçek Derin Yanıtların Ölçümü

Yeni tedaviler ve yeni tedavi kombinasyonları sayesinde artık MM ile daha etkili mücadele edilmektedir.

Ancak, bu tür gelişmeler, rölatif etkililiği değerlendirmek için daha hassas yollar gerektirmektedir.3Birçok yeni tedavi ile yüksek genel yanıt oranları elde edilmekte olup, hastaların anlamlı bir oranında da tam yanıtlara ulaşılmaktadır.3-5Tam yanıt oranları, bu yeni terapötik tablonun talep ettiği güven düzeyini sağlayamayabilir. Aslında, tam yanıt elde eden hastaların çoğu nihayetinde relaps göstermektedir. Bu nedenle küçük ancak klinik olarak önemli miyelom hücresi popülasyonunun, başarılı gibi görünen bir tedavi sonrasında da varlığını sürdürdüğünü düşündürtmektedir.5-6
Bu yüzden MRD oranları, multipl miyelomda tedavi etkililiğini değerlendirmenin kullanışlı bir yolu olarak hızla öne çıkmaktadır.3-8

POLLUX ve CASTOR çalışmalarından elde edilen MRD verileri

DARZALEX® kombinasyonları, 4 kat ve daha yüksek düzeylerde MRD negatifliği sağlamıştır.1-2

  IMG32
  IMG33  REFERANSLAR

  1. Kaufman J.L.et.al. Poster presented at the annual meeting of the American Society of Hematology (ASH 2019):. #1866.
  2. Mateos MV, et al. Poster presented at the annual meeting of the American Society of Hematology (ASH): Dec 1-4, 2018; San Diego, California, USA. #3270.
  3. Munshi NC, Anderson KC. J Clin Oncol. 2013;31:2523-2526.
  4. Landgren O, Owen RG. Cytometry B Clin Cytom. 2016;90:14-20.
  5. Munshi NC, et al. JAMA Oncol. 2017;3:28-35.
  6. Pavia B, et al. Blood. 2015;125:3059-3068.
  7. Landgren O, et al. Bone Marrow Transplant. 2016;51:1565-1568.
  8. Kazandjian D, Landgren O. Sem'm Oncol. 2016;43:682-689.

  Hazırlama Tarihi: Ocak 2020

  CP-97561

  Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM'a bildirmeleri beklenmektedir.