RELAPS/REFRAKTER MULTİPL MİYELOM HASTALARI İÇİN TEDAVİDE YENİ BOYUT

RELAPS/REFRAKTER MULTİPL MİYELOM HASTALARI İÇİN TEDAVİDE YENİ BOYUT

DARZALEX® monoterapisi, daha önce proteazom inhibitörü (PI) ve immünmodülatör (IMiD) ajan içeren en az bir seri tedavi almış olan fakat son tedavisinde progrese olmuş relaps/refrakter multipl miyelomlu erişkin hastaların tedavisinde endikedir.1

Öncesinde medyan 5 sıra tedavi almış ve %86.5’inin bir İMİD ve Pİ’ye refrakter hastalardan oluşan bir popülasyonda:

IMG5
IMG6
IMG7
IMG8
MM, tedavi edilmesi güç bir hastalıktır

MM, tedavi direncine ve ilaca karşı duyarsızlığa neden olan çok sayıda genetik alt tipleri barındıran son derece heterojen bir hastalıktır.4-6

Çok sıra tedavi almış ve dirençli olan hasta popülasyonunda dahi kanıtlanmış sonuçlar
DARZALEX® monoterapisi, öncesinde çok sıra tedavi almış, refrakter multipl miyelom hasta popülasyonunda etkililiğini kanıtlamıştır .1,2
Sağkalımda olumlu sonuçlar
Önceden çoklu tedavi almış refrakter bir grupta, DARZALEX® monoterapisi ile 2. yılda hastaların %75'i hala hayattadır2
Hızlı, derin ve uzun süreli yanıtlar
DARZALEX®, önceden çoklu tedavi almış hastalarda, monoterapi ile %31.1’lik bir genel yanıt elde ederken, %13,5 hastada VGPR veya üstü düzeyde etkileyici bir yanıt derinliği sunmaktadır. 2
Yönetilebilir bir güvenlilik profili
DARZALEX® monoterapisi, yoğun tedavi görmüş hastalarda dahi yönetilebilir bir güvenlilik profiline sahiptir.1,2


REFERANSLAR

  1. Dimopoulos MA. Et.al., Daratumumab, Lenalidomide, and Dexamethasone for Multiple Myeloma. N Engl J Med. 2016 Oct 6;375(14):1319-1331.
  2. DARZALEX® (daratumumab) KÜB Aralık 2019 .
  3. Palumbo A., et al. (2016) Daratumumab, bortezomib, and dexamethasone for multiple myeloma. N Engl J Med 375: 754–766.
  4. Usmani SZ, et al. Blood. 2016;128:37-44.
Hazırlama Tarihi: Ocak 2020

CP-111763