Stelara® ENJEKSİYON UYGULAMA

Stelara® ENJEKSİYON UYGULAMA
img1
img2
img3
img4
img5
img6
img7
img8
img9
img10

STELARA KULLANIM TALİMATLARI

Bu kılavuz, kullanıma hazır Stelara® şırıngasını kullanarak kendi kendilerine Stelara® (ustekinumab) enjeksiyonları uygulamaları konusunda hastalarınıza bilgi vermenize yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Arka sayfada Stelara® ’nın ne şekilde hazırlandığını ve enjekte edildiğini gösteren adım adım talimatlar yer almaktadır. Lütfen, enjeksiyonları kendi kendilerine uygularken izlemeleri gereken doğru yöntem bir sağlık uzmanı tarafından gösterilene kadar hastaların kendilerine Stelara® enjeksiyonu uygulamamaları gerektiğini unutmayın.

90 mg’lik Stelara® dozuna ihtiyaç duyan hastalara uygulama rahatlığı için 90 mg’lik tek bir şırınga reçetelenmesi tavsiye edilir. Bununla birlikte, yalnızca 45 mg’lik şırıngalar mevcut olması durumunda hastaya, biri diğerinden hemen sonra olmak üzere, iki şırınga enjekte etmesi tavsiye edilmelidir.1

Lütfen hastalarınıza ilaçlarını uygulamadan önce kutuda bulunan Kullanım Talimatlarını ve İlaç Kılavuzunu iyice okumalarını ve herhangi bir soruları olması durumunda size danışmalarını tavsiye edin.1

Lütfen hastalarınızı, Stelara® ’yı kendi kendilerine uygulamaları sırasında bir aşırı duyarlılık reaksiyonu meydana gelebileceği yönünde bilgilendirin. Acil tıbbi tedavi gerekli olabileceğinden, hastalarınıza şu ciddi advers etkilerden herhangi birini fark etmeleri durumunda derhal doktora başvurmaları gerektiğini söyleyin: yüzde, dudaklarda, ağızda ve boğazda yutma ya da solunum güçlüğüne neden olabilecek şişme; cilt döküntüsü; ürtiker; ateş, yorgunluk ya da nefes darlığı hissi, sürekli öksürük, grip benzeri semptomlar, gece terlemeleri, ishal, diş problemleri; idrar yaparken yanma hissi; baş dönmesi ya da sersemlik; ciltte sıcaklık, kızarıklık ve ağrı; su toplamasıyla seyreden ağrılı cilt döküntüsü gibi enfeksiyon belirtileri (tüberküloz dahil).1,2

Güvenlilik ve etkinlik konusunda veri bulunmadığından çocuklarda ve 18 yaş altı ergenlerde Stelara® ’nın kullanılması önerilmemektedir. Klinik çalışmalarda 65 yaş ve üzeri hastalara Stelara® uygulandığında, etkinlik ve güvenlilik açısından bu hastalarla daha genç hastalar arasında herhangi bir genel farklılık gözlemlenmemiştir. Bununla birlikte, yaşlı popülasyonda genel olarak daha yüksek bir enfeksiyon insidansı söz konusu olduğundan, yaşlı hastalar tedavi edilirken dikkatli olunmalıdır. Hepatik ya da renal bozukluğa sahip hastalarda spesifik çalışmalar gerçekleştirilmemiştir ve dolayısıyla herhangi bir doz tavsiyesinde bulunulamamaktadır.2

REFERANSLAR

  1. Stelara Kullanma Talimatı 2. Stelara Kısa Ürün Bilgisi

Hazırlanma tarihi:

Haziran 2020