Tanı ve Belirtiler

MDB'nin Tanısı ve Belirtileri

Erken tanı, yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olmak için önemli olan tedaviye erken erişimin sağlanmasına yardımcı olur.1

t1
MDB belirtileri şiddetli olabilir ve akut bir ataktan sonra dahi devam edebilir.2

MDB'nin tipik bulgu ve belirtileri üç ana alanda gruplandırılabilir:3,4

q1
q2
q3

MDB Alt tiplerinin Belirtileri


Lütfen "Majör Depresif Bozukluk Hakkında" bölümündeki MDB nin Alt Tipleri kısmına bakın.

Daha ayrıntılı bilgiler "MDB Hakkında" isimli sayfada mevcuttur.

MDB tanısı

MDB tanısı, hastanın ayrıntılı klinik öyküsü ve psikiyatrik değerlendirmesinin kombinasyonu ile konur.5

MDB tanısı aşağıdaki kriterleri içerir:

w1
w2
w3
w4
w5

Depresyonun tanısı ve değerlendirilmesi için kullanılan değerlendirme ölçekleri

Depresyonun bulgu ve belirtilerindeki heterojenlik göz önüne alındığında, bir dizi farklı değerlendirme ölçeğinin geliştirilmiş olması şaşırtıcı değildir. Değerlendirme ölçekleri, tarama ve değerlendirme için ve ayrıca düzenli olarak kullanılıyorsa, terapötik karar almayı desteklemek üzere tedavinin etkililiğini izlemek için yararlıdır.

En yaygın olarak kullanılan değerlendirme ölçekleri aşağıda tanımlanmıştır:

Yaygın olarak kullanılan depresyon değerlendirme ölçekleri şunları içerir:
t9

MDB, DSAM-5 veya ICD-10 kullanılarak sınıflandırılır.4,14


MDB sınıflandırması, 2013 Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı, Beşinci Baskı (DSM 5) veya Uluslararası Hastalık Sınıflandırması, 10. Revizyon (ICD 10) ruhsal ve davranışsal bozukluklar sınıflandırmasına dayanmaktadır.4,14

Majör Depresif Bozukluk için DSM-5 Tanı Kriterleri (2013)4

2 haftalık bir süre içinde klinik olarak anlamlı sıkıntıya veya bozulmaya neden olan aşağıdaki belirtilerden en az beşi (1 veya 2 numara dahil):

ye11
ye12
ye13

Tüm DSM-5 tanı kriterleri burada bulunabilir: https: //dsm.psychiatryonline.org

MDB için ICD-10 Sınıflandırması (Versiyon: 2019)14

ICD 10, depresyonu belirtilerin şiddetine ve süresinin uzunluğuna göre sınıflandırır.

78

Depresif atak

Düşük ruh hali, düşük enerji, aktivitede azalma.
Zevk alma, ilgi ve konsantrasyon kapasitesi azalır ve minimum çabadan sonra bile belirgin yorgunluk görülür. Uyku genellikle bozulur ve iştah azalır. Öz saygı ve öz güven neredeyse her zaman azalmıştır ve suçluluk veya değersizlik duyguları sıklıkla mevcuttur. Düşük ruh hali günden güne çok az değişir, koşullara tepkisizdir ve ilgi ve zevkli duyguların kaybı, sabahları normal zamandan birkaç saat önce uyanma, sabahları en kötü depresyon, belirgin psikomotor retardasyon, ajitasyon, iştah kaybı, kilo kaybı ve libido kaybı gibi somatik belirtiler eşlik edebilir.
Belirtilerin sayısı ve şiddetine bağlı olarak bir depresif atak, hafif, orta veya şiddetli olarak tanımlanabilir.

t1
t2
t3
t4

Majör depresyonun nedenleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için "MDB'nin Nedenleri" isimli sayfayı ziyaret edin.

Kısaltmalar

BDI: Beck Depresyon Envanteri, DSM 5: Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı, Beşinci Baskı. EPDS: Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği. HAMD 17: Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği, MADRS: Montgomery ve Asberg Depresyon Değerlendirme Ölçeği, MDB: Majör Depresif Bozukluk, PHQ-9: Hasta Sağlığı Anketi-9, TDD: Tedaviye Dirençli Depresyon.

Referanslar

[1] Kraus, C., Kadriu, B., Lanzenberger, R., Zarate Jr, C. A. & Kasper, S. Prognosis and improved outcomes in major depression: a review. Transl. Psychiatry 9, 1–17 (2019).

[2] Bortolato, B. et al. Cognitive remission: a novel objective for the treatment of major depression? BMC Med. 14, 1–18 (2016).

[3] Lee, R. S. C., Hermens, D. F., Porter, M. A. & Redoblado-Hodge, M. A. A meta-analysis of cognitive deficits in first-episode Major Depressive Disorder. J. Affect. Disord. 140, 113–124 (2012).

[4] Edition, F. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Am Psychiatr. Assoc 21, 591–643 (2013).

[5] Bains, N. & Abdijadid, S. Major depressive disorder. in StatPearls [Internet] (StatPearls Publishing, 2021).

[6] Carrozzino, D., Patierno, C., Fava, G. A. & Guidi, J. The Hamilton rating scales for depression: a critical review of clinimetric properties of different versions. Psychother. Psychosom. 89, 133– 150 (2020).

[7] Montgomery, S. A. & Asberg, M. A new depression scale designed to be sensitive to change. Br. J. Psychiatry 134, 382–389 (1979).

[8] Beck, A. T., Ward, C. H., Mendelson, M., Mock, J. & Erbaugh, J. An inventory for measuring depression. Arch. Gen. Psychiatry 4, 561–571 (1961).

[9] Kroenke, K., Spitzer, R. L. & Williams, J. B. The PHQ-9: validity of a brief depression severity measure. J. Gen. Intern. Med. 16, 606–613 (2001).

[10] Cox, J. L., Holden, J. M. & Sagovsky, R. Detection of postnatal depression: development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. Br. J. psychiatry 150, 782–786 (1987).

[11] Moraes, G. P. de A., Lorenzo, L., Pontes, G. A. R., Montenegro, M. C. & Cantilino, A. Screening and diagnosing postpartum depression: when and how? Trends psychiatry Psychother. 39, 54–61 (2017).

[12] Levis, B., Negeri, Z., Sun, Y., Benedetti, A. & Thombs, B. D. Accuracy of the Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) for screening to detect major depression among pregnant and postpartum women: systematic review and meta-analysis of individual participant data. BMJ 371, m4022 (2020).

[13] Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) Calculator. perinatology.com/calculators/Edinburgh Depression Scale.htm.

[14] The ICD-10 classificatvion of mental and behavioural disorders : clinical descriptions and diagnostic guidelines. apps.who.int/iris/handle/10665/37958.

CP-312087