Değer Aktarımı | JMC-TR

DEĞER AKTARIMLARININ HALKA AÇIKLANMASINA NEDEN GEREK DUYULMUŞTUR?


Araştırmalarımız ile doktorlar, tıp alanındaki bilim insanları, hastaneler ve sağlık meslek mensuplarının (SMM'ler) yanı sıra sağlık kuruluşları (SK'lar) ile olan iş birliğimiz temelinde, Janssen olarak topluma yenilikçi ve hatta yaşam kurtaran ilaçların sunulmasında köklü bir geçmişe sahibiz. Bu iş birliği, hastalar açısından önemli sonuçlar yaratmıştır.

Haziran 2013'de, Avrupa İlaç Endüstrileri ve Birlikleri Federasyonu (EFPIA), değer aktarımı söz konusu olduğunda (ücretlerin ödenmesi, eğitim maliyeti katkısı vb.) ilaç şirketlerinin sağlık meslek mensupları veya kuruluşları ile yaptıkları iş birliklerinde kendi kendilerini daha fazla denetleyebilmeleri amacıyla "İlaç Şirketlerinden Sağlık Meslek Mensuplarına Ve Sağlık Kuruluşlarına Yönelik Değer Aktarımlarının Açıklanması Hakkındaki İlke"yi resmen benimsemiştir.

Video EFPIA: Introducing the EFPIA Disclosure Code

2016 Haziran ayında, Janssen ve EFPIA üyesi diğer bazı ilaç şirketleri, eğitim toplantılarına katılan SMM'lere verilen mali destek, Janssen'e SMM'ler tarafından sağlanan hizmetler ve SK'lere yönelik eğitim bursları gibi 2015 yılında yapılan değer aktarımlarını yayınladılar. Değer aktarımları artık, bir önceki takvim yılında yapılan işlemleri içerecek şekilde her yıl Haziran ayında yayınlanacak. Bildiğiniz üzere, Değer Aktarımlarının Halka Açıklanması sürecinde Avrupa İlaç Endüstrileri ve Birlikleri Federasyonu (EFPIA) bildirimi, Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’de süresiz olarak ertelenmiştir. Sağlık Bakanlığı’nın, 03.07.2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayınladığı yürütmeliğe göre, hekimlere ve kurumlara yapılan değer aktarımları yalnızca Sağlık Bakanlığı’na bildirilecektir.
img1

Janssen olarak, tüm samimiyetimizle değer aktarımlarının açıklanmasını destekliyoruz. EFPIA Açıklama Kuralı ve ilgili ülke çapındaki sektör birlikleri kuralları, sektör ve tıp camiasının birlikte çalışma şeklinde daha fazla şeffaflığa ulaşma yolcuğumuzda önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Bu ilişkiler, hastalıkları daha iyi anlamamız, ilaçlarımızı sürekli geliştirebilmemiz ve sonuç olarak hastalara daha iyi sonuçlar sunmamız için büyük önem taşıyor.

DEĞER AKTARIMLARI